1. internetová lékárna s 500 výdejními místy v ČR
search

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., IČ 26148579 se sídlem Poděbradská 1162, 25092 Šestajovice (dále jen: „správce“), provozovatel eshopu: www.sleky.cz.
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Slánská 79, 27341 Brandýsek
  email: info@sleky.cz
  telefon: 311240211
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Pověřenec je jmenován pro činnost/zpracování osobních údajů: marketing, zakládající se mj. na profilování, včetně předchozího nákupního chování, realizovaný v souvislosti s věrnostními kluby (TETA klub a TOP klub) a e-shopy (www.sleky.cz, www.apotek.cz a www.tetadrogerie.cz). Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: JUDr. Jakub Morávek Ph.D., advokát, ev. č. osvědčení ČAK: 15877, email: poverenecGDPR@pksolvent.cz, telefon: 296 335 552.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (www.sleky.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Co jsou to cookies?

Cookie je malý textový soubor, který některé webové stránky ukládají ve Vašem počítači.

Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení prohlížeče, jazyku, který preferujete a další informace. Příští návštěva těchto stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům a potřebám. Bez souborů cookies by procházení webu bylo obtížné.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich webových stránek;
 • zapamatování si přihlašovacích údajů, abyste nemuseli při každé návštěvě vyplňovat všechny údaje znovu;
 • přizpůsobení nabídky Vašim požadavkům;
 • zjištění, která reklamní sdělení Vás zaujala, a vypustit tak nerelevantní reklamu.

Ochrana soukromí

Společnost Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o, důsledně dbá o ochranu soukromí. Používání cookies souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V případě, kdy nám osobní údaje poskytnete (např. pro potřebu dodání objednaného zboží), může dojít k jejich propojení s informacemi obsaženými v souborech cookies. Děje se tak pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří Vám doručují zásilku). V některých případech, nám ale poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je možné, že se Vám některé části stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení bude složitější a nebude se Vám zobrazovat preferovaná nabídka výrobků. Soubory cookies můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých z nich.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android

Podmínky společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., IČ: 26148579 se sídlem Poděbradská 1162, 250 92, Šestajovice pro používání souborů cookies a ochranu osobních údajů v souvislosti s těmito soubory naleznete zde:

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí obchodní podmínky společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o (dále jen „Sleky.cz“ či „prodávající“) , zejména pak ustanovení článku 10 obchodních podmínek, které byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek Sleky.cz a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje sleky.cz v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 3. Sleky.cz respektují soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Sleky.cz využívají technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.
 4. Sleky.cz používají 2 typy souborů cookies:
  • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání.
  • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího.
 5. Pomocí technologie soborů cookies zjišťují Sleky.cz následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek sleky.cz:
  Název/vydavatel Trvanlivost Popis
  Heureka trvalá měření výkonnosti
  Sklik trvalá měření výkonnosti, remarketing
  Facebook trvalá měření výkonnosti, remarketing
  DoubleClick trvalá remarketing
  Google Analytics trvalá analýza webu
  Zboží trvalá měření výkonnosti
 6. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany sleky.cz. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.
 7. Uživatel webových stránek sleky.cz je před návštěvou stránek www.sleky.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 8. Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 9. Sleky.cz si vyhrazují právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 10. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů sleky.cz potřebují pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.
 11. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na adrese www. sleky.cz, IČ 26148579, Slánská 79, 273 41 Brandýsek, popřípadě na emailové adrese privacy@sleky.cz.
 12. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018


Doprava zdarma na sLéky.cz